Goud smelten bij kamertemperatuur – Ontdek hoe het werkt in ons nieuw artikel in Physical Review Materials

Ons nieuwste artikel, getiteld “Electric-field-controlled reversible order-disorder switching of a metal tip surface” werd gepubliceerd in Physical Review Materials.

In dit werd geleid door Ludvig de Knoop en Mikael Juhani Kuisma bestuderen we op de atomaire schaal wat er gebeurt aan de top van goud nanokegel door middel van TEM (transmission electron microscopy). Onder invloed van sterke elektrische velden kan er een reversibele schakeling van de bovenste atoomlagen worden waargenomen van een kristalijne naar een wanordelijke toestand. Wanneer het elektrisch veld een drempelwaarde van ongeveer 25V/nm overschrijdt worden goud atomen verdampt vanuit de tip bij kamertemperatuur. Deze waarnemingen werden ook bestudeerd met ab initio molecular dynamics (AIMD) simulaties, die in goede overeenstemming waren met de gemeten data.

De samples voor deze experimenten werden gefabriceerd op een van mijn laatste werkdagen op Chalmers, door middel van ons transfer protocol waarmee we de goud nanokegels op een gouden draad hebben getransfereerd om deze daarna te kunnen gebruiken in de TEM experimenten.