Maandelijks archief: juni 2016

Nieuw artikel gepubliceerd in Scientific Reports

Ons recentste artikel, getiteld Multiscale Conformal Pattern Transfer werd recent gepubliceerd in Scientific Reports.

In dit werk tonen we een zeer veelzijdig platform om 3D objecten te bedekken met nano- of micro-structuren door middel van een transfer lithografie protocol. De structuren die de transfer ondergaan worden eerst gefabriceerd via een lithografie methode naar keuze bovenop een amorfe koolstoffilm en een sacrificiële laag. Na onderdompelen van het ouder-substraat in een selectieve ets-oplossing om de sacrificiële laag op te lossen word het patroon met behulp van het ouder-substraat overgebracht naar een lucht/water oppervlak. Vervolgens wordt het patroon opgevist door middel van het 3D substraat, waarna eventueel de koolstof film selectief kan worden verwijderd. We demonstreren deze techniek met een aantal voorbeelden van nano- en micro-structuren die kunnen toegepast worden in verschillende onderzoeksgebieden.

Dit werk werd verricht tijdens mijn Post-doctoraal onderzoek op de Universiteit van Chalmers en was het resultaat van een nauwe samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen daar.

pattern_transfer
Het logo van de Universiteit van Chalmers met een afmeting van 100 micrometer werd getransfereerd op een commerciële LED en met een vergroting van 500 maal op de muur geprojecteerd d.m.v. een microscoop-objectief. De ruwheid van de LED is zeer duidelijk zichtbaar op de microscoop-foto’s en -projecties.